Selektiven termo solaren kolektor Werner  od 2,0  m2

 

 

Novo

Werner  kolektor so full plate absorber

 

 

   Generalni podatoci                                

 • Kod na kolektorot Werner 2000

 • Nadvore{ni dim. 2000*1000*86 (mm)

 • Povr{ina na kolektor P=2,0 m2

 • Povr{ina na absorber  P=1.79 m2

 • Te`ina na kolektorot: 36 kg

    Predna pokrivka

 • Kaleno sigurnosno staklo "Mistilte"  

     Ramka i zadna pokrivka

 • Ramka : Aluminium profil 1.2 mm

 • Zadna pokrivka : Cinkuvan  lim

    Maksimalna temperatura

 •   170 stepeni celziusovi

     Absorber

 • Materjal na cevkite-   Bakar
 • Glavna sobirna cevka: Bakarna F 22
 • Mala cevka                   : 10 Bakarni F 10
 • Kelii:                             Aluminium Omega 

       Izolacija

 • Zadna izolacija:           Kamena volna  so debelina od 5 cm i gustina od 40 kg/m3
 • Strani~na izolacija : Poliuretan ( pjur pena)

       Priklu~oci: 2 ili 4 bakarni cevki f22 ( zavisi od modelot)

 

 

 

 

 

 

tel. 032-606-983   ;   mob.tel. 075-462-473 ;    077-501-843        Stip ,                Posledna revizija na   07 март, 2015

E mail     z.trajkov@gmail.com                St. "Cveta Jovanova" No 14 ;   2000 Stip,         Rep.of Macedonia