Sporedba na kineski solaren sistem  so vakuum stakleni cevki i solaren sistem so ramni kolektori :

  1. Vgradeni materjali

  2. Golemina

  3. Sigurnost,

  4. Kvalitet

  5. Garancija

  6. Cena

Kineski vakumski so stakleni cevki 

(otvoreni, bez pritisok) 

So Ramni

( Flat plate) kolektori

 

Staklo

 

 

Debelina na staklo

1,6 mm

4,0 mm

Vid na staklo

Bor silikatno

"Mistilte"  sigunosno kaleno staklo

Dali stakloto e otporno na mehani~ki udari i udari od grad nad 20 mm?

 Ne

Da, отпорно е на силни удари

 

 

 

Absorber

 

 

Golemina na absorberot za priem  na solarnata energija

od 0,8 do 1,8 m2

od 2.0 do 6.0 m2

Problem so gubewe na vakuum

Da, po 4 do 5 god. mo`no e da dojde do ovoj problem. Ќе мора да се заменат тие цевки кои го загубиле вакуумот. Се препознава со тоа што цевката добива бела боја.

   Ne, zatoa {to ne rabotat na toj princip

Zamrzuvawe vakuumski cevki pri mnogu niski temperaturi

Da, po 4 do 5 god. mo`no e da dojde do ovoj problem

 (Ovde se koristi antifriz до -36, nema takov problem)

Selektivna prevlaka na absorberot

Da

Da

 

 

 

Bojler

 

 

Debelina na zid na kazan

0.5 mm 

2.5 mm

 

Dali  vodata vo staklenite cevki mo`e da se koristi директно за туширање ?

 

Ne mo`e

 

 

Ne rabotat na toj pricip

 

 

 

 

 

Dali kazanot na bojlerot izdr`uva direkten pritisok na vodovodna instalacija?

Ne izdr`uva,  ova e bezpritisen sistem.

Zidot na kazanot e debel samo 0.5 mm

Da, izdr`uva bez problem.

Zidot na kazanot e debel 2.5 do 3,0 mm

Dali sistemot  dava topla voda pod pritisok za tu{irawe i koga se tu{iram ima li mlaz na topla voda od tu{ slu{alkata?

Ne, pritisokot na vodata e po sloboden pad od solarniot vakuumski sistem. Po`elнo e da se vgradi dopolnitelno  пумпа za da se nadmine ovoj problem

 

Ovoj sistem e klasi~en i raboti pod dejstvo na vodovoden pritisok do 10 bari. Нема потреба од допонителна пумпа

Dali moram da go prazam solarniot sistem sekoja zima?

 

Prepora~livo e, ако се поминати 4 год од системот, zatoa {to ima samo voda vo nego. Nema antifriz

Ne treba da se prazni vo zima.

Ima antifriz vo kolektorite

 

 

 

 

 

 

Elektronika

 

 

Elektronika za poka`uvawe na temperatura vo bojler i polnewe?

Da

Не

Dali elektronikata i nejzinite sondi imaat garancija na elektri~ni praznewa, gromovi ili vlaga?

, nema garancija.

 

 Nema takov problem

     
Користење на ел.енергија    

Дали системот може да работи без.додатна ел.енергија

Не може. Мора да има константно напојување со ел.енергија. Ако нема соларна енергија секојдневно во 03, 09 и 17 часот  се вклучува ел.грејач за да се згрее водата

Може да работи и без. напојување од ел.енергија и да ја загрева водата само од соларната енергија

Кои елементи најчесто се расипуваат и се склони кон

сервис по измината гаранција

Сонда во бојлер, електромагнетен вентил, вакуум во стаклени цевки, ел.грејач,

ел.грејач

 Количина и температура на топла вода

до 100 Ц во лето, но континуирано се вклучува ел.грејач кога нема сонце. Дава поголема температура, но троши ел.енерија. Без неа системот не работо ( не може да се полни со вода и да се догрева)

до 115 Ц во лето, но самите по потреба го вклучувате ел.грејач за да ја догрее водата во бојлерот. Најчесто топлата вода да е само од соларната енергија

 

 

 

Garancija na sol.sistem

1 god. garancija na sonda na elektronika

3 god. garancija na казан

5 god. na bojler,

10 god. na kolektor

 

 

 

 

 

tel. 032-606-983   ;   mob.tel. 075-462-473 ;    077-501-843        Stip ,                Posledna revizija na   07 март, 2015

E mail     z.trajkov@gmail.com                St. "Cveta Jovanova" No 14 ;   2000 Stip,         Rep.of Macedonia