Pumpni Grupi za solarni sistemi     ( Tiemme, Giakomini, Caleffi )

Pumpnata grupa e sklop od pove}e elementi nameneti za pumpen solaren sistem.

Namesto ovie elementi da se redat tuku-taka na zidot vo blizina na bojlerot, kako {to odredil majstorot, pumpnata grupa prestavuva prethodo sklopena i ispitana celina. Taa e poskapa ako gi soberete cenite na site elementi za 20%, no ako ja odzemete rabotanata raka potrebna ovie elementi da se sklopat vo sistemot, toga{ }e vidite deka ova re{enie e poisplatlivo.  Dobivate i na dizajn i kompaknost.

Vo sekoja pumpna grupa gi ima slednive elementi:

 

1

Mera~ na protok

2

Ventil za praznewe

3

Ventil za polnewe

4

Top~est ventil

5

Pumpa Wilo 25/6   (f25 i napor 0,6 bari)

6

Manometar

7

Sigurnosen ventil na 6 bari

8

Top~est ventil so vgraden termometar

9

Manuelen ventil za obezvozdu{uvawe

10

Top~est ventil

11

Termo izolaciona kutija na grupata

     

 

         daj mi tehni~ko upatstvo

     

        daj mi tehni~ko upatstvo

     

Kaleffi

 

 

 

daj mi tehni~ko upatstvo

 

tel. 032-606-983   ;   mob.tel. 075-462-473 ;    077-501-843        Stip ,                Posledna revizija na   07 март, 2015

E mail     z.trajkov@gmail.com                St. "Cveta Jovanova" No 14 ;   2000 Stip,         Rep.of Macedonia