Vertikalni Bojleri  ( za vnatre{na upotreba)                   

Bojlerite {to gi nudime se dizajnirani da gi zadovolat strogite kriteriumi za topla voda 24 ~asa na den. Imaat garancija od 5 godini. Kazanot im e dvojno emajliran .

Termi~kata izlolacija na bojlerite e od poliuretan a nadvore{nata obvivka mo`e da e INOX ili platno( xaket).

 

   

Dimenzii na kombinirani bojleri za kotlovsko i solarno greewe  ( nadvore{no INOKS)

Model/

Models

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

Izmenuvaч/

Heat exchangers

A(m2)

120/120S

1060

520

200

305

420

610

740

400

200

345

0,756/1,222

150/150S

1280

520

200

305

520

775

990

400

200

325

1,056/1,522

200/200S

1280

580

260

385

575

780

965

400

260

360

1,086/1,552

 

 

 

        

        

 

 

 

 

 

Dimenzii na kombinirani bojleri za kotlovsko i solarno greewe nadvore{na obvivka Jacket (od mu{ama za bojleri)

 

 

 

 

 

Model/

Models

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

Izmenuvaч/

Heat exchangers

A(m2)

150/150S

1350

600

200

305

520

775

990

450

200

345

1,086/1,522

200/200S

1350

600

220

340

575

780

1015

450

210

470

1,086/1,552

250/250S

1600

600

220

350

680

930

1260

450

210

570

1,588/2,05

300

1600

600

220

/

680

930

/

450

210

570

0,466

 

 

 

 

tel. 032-606-983   ;   mob.tel. 075-462-473 ;    077-501-843        Stip ,                Posledna revizija na   07 март, 2015

E mail     z.trajkov@gmail.com                St. "Cveta Jovanova" No 14 ;   2000 Stip,         Rep.of Macedonia