Horizontalni Bojleri  ( za nadvore{na upotreba)                                                                      

 

  

 

Model/Dimenzii

 

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

Povr{ina na Изменувач (m2)

H 120 I

120

1060

520

530

305

305

205

205

0,756

H 150 I

150

1280

520

640

320

320

195

195

1,056

H 200 I

200

1280

580

640

365

365

225

225

1,086

 

Bojlerite se izraboteni spored dokumentacija na Eko Solar vo LEOV Kompani.      daj mi upatstvo za monta`a

Imame serviser vo sekoj grad za ovie bojleri

 

    

 

tel. 032-606-983   ;   mob.tel. 075-462-473 ;    077-501-843        Stip ,                Posledna revizija na   07 март, 2015

E mail     z.trajkov@gmail.com                St. "Cveta Jovanova" No 14 ;   2000 Stip,         Rep.of Macedonia